Prismatch*Prismatch*

 

Hva hvis produktet går i stykker?

Hva skjer hvis et produkt du eier, blir ødelagt? Da ønsker du selvsagt å få det reparert. Når du FLEXer et produkt, og planlegger å bytte det ut i et nytt når tiden er inne, er det imidlertid ekstra viktig at det skjer på en korrekt måte.

Returnerer du et Komplett FLEX-produkt som er ødelagt eller reparert på en uautorisert måte, kan vi ikke videreselge det. Da må du beholde produktet selv, og eventuelt opprette en ny FLEX-avtale hvis du ønsker nytt produkt.

Derfor skal du sende ødelagte produkter til vårt serviceverksted. Der tar vi hånd om det og sender det eventuelt videre til noen vi vet kan reparere det skikkelig.

Ofta kan vi feilsøke datautstyr over telefon. Så slå på tråden til vår kundeservice først!

Det koster i utgangspunktet ingenting å sende et produkt til service hos oss, men det kan påløpe et gebyr for service, undersøkelse og frakt dersom feilen ikke faller inn under garanti eller reklamasjonsrett – slik som fysiske skader forårsaket av uhell. Derfor anbefaler vi forsikringen vi kaller Trygghetsavtale, som du kan lese mer om her.

Hvor lang tid det tar før du får produktet tilbake, kommer helt an på hva slags produkt det dreier seg om og hvilken skade det har. Men som regel tar en service rundt 14 dager fra verkstedet har mottatt produktet.