Lexmark

Alle produkter:

Kontakt Lexmark support på et av telefonnumrene som står listet opp nedenfor som passer til ditt formål. Du vil da motta instruksjoner fra dem, om hvordan du skal gå frem for å få utført service/reparasjon på ditt produkt.

23 16 23 69 (Blekkskrivere) 
23 16 26 64 (Laserskrivere)