Prismatch*Prismatch*

Trygghetsavtale

For å ha en ekstra trygghet dersom uhellet skulle være ute kan du kjøpe vår trygghetsavtale. Den gir deg:

  • Erstatning ved de fleste typer produktskader etter uhell. Eks fall-, støt-, og væskeskader
  • Ingen egenandel (unntatt mobil, se «Betingelser for trygghetsavtale»)
  • Ingen verdireduksjon grunnet alder på produkt, du får tilsvarende produkt i erstatning dersom det ikke kan repareres

 

Tabellen til høyre viser sammenhengen mellom ulike forsikringer, og hvilke områder Trygghetsavtalen kan gi deg en god tilleggsdekning på.

Se fullstendige vilkår og betingelser fra Tryg forsikring gjeldende fra 01.04.2022: «Betingelser for trygghetsavtale»

 

 

For kjøpt forsikring hos Insr Insurance Group ASA inntil 01.12.2020, se vilkår presentert her.
For informasjon:
Finanstilsynet har i vedtak av 14.01.2022 gitt tillatelse til at Insr Insurance Group ASA (Insr) overdrar sin historiske forsikringsportefølje til DARAG Deutschland AG (DARAG).
I henhold til FAL § 8-5, kan kunder melde skade etter at den aktive avtalen er utløpt. Skal du melde en skade hvor Insr var forsikringsgiver, skal eventuelle krav meldes til Sedgwick. Ved å benytte skademeldingskjema på «Min side» blir dette sendt direkte. Evt kontakt Sedgwick på telefon +47 64 80 80 72 eller e-post skade@no.sedgwick.com.
Overdragelsen har ingen betydning for dine rettigheter i henhold til forsikringsavtalen og du trenger ikke å foreta deg noe aktivt som følge av denne informasjonen.