Prismatch*Prismatch*

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Herunder virkningen av internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv, slik som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Loven omhandler virksomheters åpenhet om arbeid knyttet til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheter som omfattes av loven skal:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og håndtere risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.
  • Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene, inkludert informere om faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til virksomheten, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samt hvilke tiltak som er implementert for å stanse eller begrense disse konsekvensene.
  • Følge opp og svare ut forespørsler om informasjon knyttet til hvordan virksomheten jobber med tematikken.

Komplett Group gjennomførte våren 2023 en aktsomhetsvurdering etter kravene i åpenhetsloven. I vurderingene deltok ansatte med innsikt i egen virksomhet og leverandørkjeder. Aktsomhetsvurderingen ble gjort for alle datterselskap, inkludert Komplett Services og videre for Komplett Group.

Redegjørelsen for arbeidet med aktsomhetsvurderinger for Komplett Group inkluderer en egen redegjørelse for Komplett Services. Selskapet vil årlig publisere redegjørelsen i henhold til kravene i åpenhetsloven.

Komplett Groups styre har delegert ansvaret og vedtatt planer for arbeidet med åpenhetsloven. Dette inkluderer forankring i alle datterselskaper, og er redegjort for i redegjørelsen.

Komplett Transparency act account 2022

For spørsmål knyttet til Komplett Services arbeid med åpenhetsloven, ta kontakt med:

Daniel Hauan
Kommunikasjons- og Beredskapsansvarlig
E-mail: daniel.hauan@komplett.com
Phone: +47 48103018