Prismatch*Prismatch*

MILJØHENSYN

Komplett AS skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi støtter arbeidet med FNs bærekraftsmål og har særlig fokus på FNs bærekraftsmål nr. 13 «Stoppe klimaendringene». Vi jobber systematisk for å redusere vår påvirkning gjennom en mest mulig energi- og miljøeffektiv drift. Vi rapporterer på forbruk av energi og andre ressurser både direkte i driften og i forbindelse med ansattes reiser.
Les mer vårt samfunnsansvar

Komplett AS sin virksomhet skal være i overensstemmelse med all relevant miljølovgivning, og Komplett AS skal til enhver tid søke forbedringer som kan minske eller forhindre forurensning. Komplett er ISO14001-sertifisert.
Les mer om vår miljøpolicy