Prismatch*Prismatch*

Slik får du DAB-signaler i bilen og svar på spørsmålene rundt DAB

I løpet av 2017 ble FM-signalene slukket litt etter litt, og et betydelig antall norske biler ble berørt. Vi forteller deg hvordan du på enkleste måte får DAB-signaler i bilen.

FM-sendingene ble slukket i januar 2017 i Nordland, og i løpet av samme år ble til slutt alle riksdekkende radiokanaler sendt gjennom DAB-nettet.

Hele 67 prosent oppga at de ikke ville installere DAB-adapter eller bytte radio før slukkingen var et faktum. Kun 28 prosent av dagens biler tar inn DAB-signaler, forteller Mari Hagerup i Digitalradio Norge.

Det er snakk om hele 1,3 millioner biler som vil trenge en oppgradering for å få inn de nye DAB-signalene. Det er med andre ord mange som må oppgradere bilradioen for å fortsette å lytte til sine favorittprogram.

 


EKSPERTER PÅ DAB: Mari Hagerup og Jarle Ruud i Digitalradio Norge informerer om at adapter er en rask løsning for å få  DAB-lyd i biler uten å bytte radio. FOTO: VG PARTNERSTUDIO

For de fleste er det komplisert å installere en ny bilradio, og få har gjort dette eller installert et adapter tidligere. Hagerup og Jarle Ruud i Digitalradio Norge, mener likevel at det ikke er vanskelig for hvermansen å digitalisere bilradioen.

Det er en vurderingssak om det er nødvendig å bytte hele radioen, eller om et adapter er en passende løsning. Å montere adapter er et enkelt og rimelig alternativ som alle kan klare å installere selv. Bytte av bilradio krever at man er noe teknisk anlagt, men man kan selvsagt sette bort jobben, forteller Ruud.

Antenne-trøbbel

Digitalradio Norge var på turné fylke for fylke ettersom FM-nettet ble slukket og hjalp folk med det digitale radioskiftet. De kan fortelle at de fleste som slet med å få DAB-signaler i bilen, hadde montert antennen feil.

– DAB krever en antenne som tar inn de digitale signalene, da standard FM-antenner ikke tar inn DAB godt nok, sier Hagerup.

YouTube Video - VB DAB RADIO 211216


FEIL MONTERING AV ANTENNE: Det er viktig å montere antennen riktig. Hvis antennen krever jording, er det viktig å huske å feste antennen i metall. FOTO: VG PARTNERSTUDIO

 

Det er en rekke DAB-antenner på markedet. Men ekspertene anbefaler antenner som festes til frontruten for personbiler.

– De er rimelige og følger med ved kjøp av adapter.

DAB-spesialistene ser to feil som gå igjen ved montering av disse. En av disse er at antennen ikke er jordet. Mange antenner krever jording for å virke optimalt, og må kobles til metall. En annen vanlig feil er at antennen ikke er festet vertikalt langs ruten. Horisontal montering gjør at den ikke tar inn DAB-signalene godt nok, forklarer Ruud.

DAB på 1-2-3

I følge Hagerup og Ruud bør man varme opp bilen før installering. Limet vil feste seg bedre om flatene ikke er kalde. I tillegg bør du lese instruksjonene nøye. I tillegg kan det være lurt å se på videoer med montering, tipser ekspertene.


DET DU TRENGER: I esken følger det med alt du trenger, til og med kluter til å rengjøre festeflatene. Hvis du vil feste ledningene, kan det hende du trenger ekstra lim eller limputer i tillegg. FOTO: VG PARTNERSTUDIO

Installerings-tips for DAB-adapter i bil:

1. Start med å montere antennen.

I de fleste biler er det mulig å ta av dekselet ved frontruten, noen av disse er festet med skruer, men mange kan enkelt demonteres. Hvis din antenne krever jording, er det en forutsetning at du kan fjerne dekselet, slik at antennen kan festes til metall på innsiden.

Vask ruten før du fester antennen, og gjem ledningen i dekselet. Hvor godt du gjemmer ledningene er opp til deg. Før ledningen ned langs siden ved bildøren. Sett dekselet tilbake på plass.ANTENNE MONTERT RETT: DAB-antenner skal som på bildet, monteres vertikalt, med ledningene skjult bak dekselet og langs frontruten. FOTO: VG PARTNERSTUDIO

2. Vask flaten der du ønsker å sette opp DAB-adapteret, gjerne i nærheten av bilradioen. Lim adapter-foten fast.

3. Strømledningen setter du i sigarettenneruttaket/12v.  Ledningenen kan festes sammen og gjerne fast med strips, lim eller limputer.

Da er alt klart og du kan skru radio og adapter på og lytte til dine favoritter.


GOOD TO GO: Etter tre raske steg er ditt DAB-adapter fiks ferdig i bilen, og du kan høre på sendinger via DAB-nettet. FOTO: VG PARTNERSTUDIO

13 spørsmål og svar om DAB

Daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark, svarer på 13 spørsmål om DAB.

NB! Lokale radiostasjoner vil fortsette på FM-nettet som tas ned tildligst i 2022. 

1. Hva er DAB?

DAB står for Digital Audio Broadcasting, og er kort fortalt digital kringkasting av lyd. Lyden kodes og sendes ut som datafiler. Signalene samles i datapakker og flere kanaler får plass i samme signal. Radioen din pakker ut lyden fra DAB-signalet, og du velger hvilken kanal du vil lytte til gjennom menyen. DAB kringkastning gjør lyden støyfri, og du vil aldri mer oppleve skurring. I tillegg er det mye større plass til flere nye kanaler med DAB enn hva FM har mulighet for, svarer daglig leder i Digital Radio Norge, Ole Jørgen Torvmark.

2. Hva skiller DAB og DAB+?

DAB+ er storebroren til DAB som ble lansert på verdensbasis i 2007. Pluss er den tekniske standarden som brukes i Europa. DAB+ gir plass til dobbelt så mange kanaler som DAB på samme nett. Betegnelsen DAB blir ofte brukt om begge formater selv om Pluss har vært på markedet, og standarden i en årrekke. Gamle DAB-radioer selges ikke lenger i butikkene, og så godt som alle DAB radioer som er solgt i Norge er DAB+, uttyper Torvmark. Han legger til:

– Fra 11. januar 2017 vil alle NRKs radiokanaler bli sendt fra DAB+. Til info har alle DAB-radioer som selges i dag alle tre mulighetene: DAB, DAB+ og FM.

3. Hvorfor satser man ikke videre på FM?

Det er kostbart å drive kringkasting ut til det ganske land. Det ville kostet oss like mye å drifte det opprinnelige, gamle FM-nettet som det koster å sende over de moderne DAB-nettene. En viktig forskjell er at DAB+ åpner opp for fem til åtte ganger så mange radiokanaler, og har med dette flere muligheter. Dersom vi hadde valgt å fortsette sendingen over FM-nettet, ville det vært nødvendig med betydelige beløp til vedlikehold. Kringkasterne vil sende over begge nett i en overgangsperiode sånn at lytterne får tid til å omstille seg. På sikt vil de priortiere å bruke pengene til bedre innhold og et bredere kanaltilbud enn å sende dobbelt, både FM og DAB, svarer Digital Norge.

4. Hva med radio på nett?

Nettradio åpner opp for et bredt tilbud fra hele verden, og er en spennende plattform, men bør komme i tillegg til tradisjonell radio. Dessverre vil ikke nettradio kunne dekke behovet til alle norske samtidige radiolyttere. Det er derfor vi har og fortsatt trenger kringkasting. Teknologiene DAB og FM har egenskaper som sikrer gode lytteropplevelser og dekning i hvert eneste hjørne av landet, og det helt gratis fritt for begrensninger. Det er nettopp slike egenskaper, som har formet FM-radioen gjennom årenes løp til slik vi kjenner den i dag. Det ingen andre teknologier som kan dekke samme behov for hele Norges lyttere i dag, utdyper han.

5. Får alle inn DAB-signaler?

99,7 % av befolkningen har dekning av NRKs kanaler, mens 92,8 % av befolkningen har dekning av de kommersielle radiokanalene, ifølge tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

6. Kan jeg sjekke hvor det er DAB-dekning?

Du kan enkelt se dekningen på ditt hjemsted med dekningskartet på Radio.no her.

7. Hva med bilen, på veien og i tunneler?

Digitalradio Norge svarer at dekningen på norske veier er målt av Nkom og skal være bedre enn FM. Fordelen er at DAB gir billistene et bredere utvalg av kanaler, og på landsbasis snakker vi om fem ganger så mange kanaler sammenlignet med FM-tilbudet. Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for radio i tunnelene. De melder om at DAB skal være på plass i alle FM-tunneler før slukking. Når DAB er på plass kan man høre alle radiokanalene, ikke bare P1, slik det er flere steder i dag.

8. Kanalforfølgelse, hva er det?

Digitalradio Norge kan forklare at «service following», eller kanalforfølgelse er navnet på funksjonen der radioen automatisk skifter frekvens ettersom du forflytter deg mellom regioner. NRK har derfor delt opp sitt DAB-nett i regioner for å kunne fortsette med distriktsendinger. Dersom din radio mangler denne funksjonen må du skifte frekvens manuelt dersom du f.eks tar med radioen din på hytta. De aktuelle frekvensene vil dukke opp når du oppdaterer kanallisten på din radio.

Torvmark utdyper at denne problemstillingen ikke vil gjelde kommersielle radiostasjoner, da de har sine sendinger over samme frekvens i hele Norge. Kjært barn har mange navn, og funksjonen blir også kalt: «DAB to DAB» og «strongest frequency».

9. DAB i bil på 1-2-3

For de fleste vil en enkel og rimelig måte å få DAB på være å benytte adapter. Enten som løst tilbehør eller installert i bilen. Mulighetene er mange, fra rimelige løsninger til de som ønsker å skifte ut hele bilradioen.

I videoen tidligere i denne artikkelen ser du hvor enkelt det er å installere et DAB-adapter i bilen.

10. Kan man høre forskjellen på et DAB-adapter mot en digitalradio?

Antennen er avgjørende, forteller Digitalradio Norge. Han utdyper at en utvendig DAB-antenne alltid vil gi best resultat. Likevel vil en vindusantenne som er montert riktig inni bilen, være bra nok for de aller fleste. Ved å overføre lyden fra et DAB-adapter til bilradioen, og da via FM, vil lydkvaliteten bli dårligere. De anbefaler å bruke en lydinngang for beste lydopplevelse.

11. Hva med DAB til havs?

DAB-nett til NRK er konstruert for å kringkaste minst 50 km ut fra kysten. NRK har gjennomført tester der de har målt dekningen sammen med Redningsselskapet, som kan bekrefte dette. Dekningstesten til sjøs viste at dekningen flere steder nådde enda lengre ut.

12. Hva nå med FM-radioen?

Digitalradio Norge tror de fleste vil erstatte den tradisjonelle kjøkkenradioen med ny DAB-radio, noe mange fant under juletreet i år. For dyrere stereoanlegg og retroradioer vil et DAB-adapter være tilstrekkelig. Du må ikke kaste din gamle FM-radio da den kan gi nytt liv ved å leveres til gjenvinning. Hele 99 % av materialet i din gamle radio kan brukes på nytt.

13. Går andre land over til DAB?

Rundt 40 land har DAB-sendinger i dag og flere vil det bli. Mange andre nasjoner satser på DAB som fremtidens radioformat. Norge er første land i verden som slukker de nasjonale FM-sendingene, men Sveits, Storbritannia og Danmark, kommer hakk i hel, avslutter Torvmark.

Opprettet: 23.12.2016

Sist oppdatert: 08.01.2019