Prismatch*Prismatch*

Fjern fukt med avfukter!

Fuktige kjellere og kjellerlukt er slett ikke uvanlig. En vanlig årsak er at grunnmuren absorberer vann fra grunnen eller et fuktig uteklima. Når luftfuktigheten øker, vil det kondensere mest der det er kaldt, som på grunnmur fra gulv og oppover. I tillegg vil det kunne samle seg kondens på lagrede eiendeler som gir fuktige pappesker og setter lukt i lagrede klær. En annen årsak til mye fukt er lekkasjer gjennom sprekker i mur og vegg, men de er ofte synlige og enkle å oppdage.


Dette kan du gjøre med problemet

Hvis du har mistanke om at fukten skyldes kondens kan det være verdt å undersøke om ventilasjonen er tilstrekkelig. Økt ventilering av kjeller kan bidra til å tørke opp fukt som er tilført fra grunnen. Ved kondensproblemer og dårlig isolerte vegger, kan det derimot være gunstig å redusere ventilasjonen sommerstid når luften er varm og fuktig.  

Svært mange har fuktproblemer i yttervegger som kan utbedres med utvendig etterisolering og fuktsikring. Trolig kan det være verdt å gjøre rimeligere tiltak først, og se om det løser problemet. Drenering er en effektiv måte å løse fuktproblemer på, men et slikt prosjekt kan være meget kostbart.

En avfukter er korteste vei til et sunnere inneklima. Ved hjelp av en vifte, trekker avfukteren inn fuktig luft som går gjennom et kjølesystem. Luften blir avkjølt, og den kondenserer. Luften sendes tilbake varmere og tørrere, og vannet samles opp i en innebygget beholder eller fraktes ut med slange/ledning. 

Finn riktig avfukter her!

 


     Tilbake til toppen