! Denne portalen støtter ikke Internet Explorer 11. Vennligst benytt en annen nettleser.
Logo til fylkeskommune

Om ordningen

Datamaskinen er et viktig verktøy i opplæring og du har selv ansvar for å stille med en datamaskin til skolestart. Du kan bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler, eller benytte en annen datamaskin som fyller minstekravene. Du kan lese mer om ordningen på fylkeskommunens nettsider fylkeskommunens nettsider.

Voksenopplæring

Dersom du er VO-elev vil din bestilling først være godkjent etter at skolen du har søkt plass på, har gjennomført lokalt opptak og sendt inn klargjorte klasselister til registrering i vårt system. Ved spørsmål om dette må skolen din kontaktes.

Hvordan kjøpe

For å benytte deg av muligheten til å kjøpe Elev-PC, må du registrere deg som bruker. Det er du som elev som skal registrere deg uansett om du er under eller over 18 år. Brukerinformasjonen blir sendt inn til Fylkeskommunen for verifisering. Elev-PC ordningen gjelder for nye elever på videregående skoler i Vestland 2021/2022.

Klikk på knappen nedenfor for å se tilbudene som er tilgjengelige for deg og velg ut din pc.

!

Husk at det er deg som student som må bruke din egen Komplett konto når du kjøper PC.