Datakontroll

Datakontroll hindrer overforbruk av data og er en tjeneste som er tilgjengelig for alle kunder. Når du aktiverer datakontroll vil hastigheten strupes til 128kb/s når din inkluderte datakvote er brukt opp. Det påløper ikke ekstra kostnader for data i Norge og EU utover det som er inkludert i pakken, med mindre du kjøper ekstra datakvoter.

Tjenesten er gratis og bestilles på Min Side 

Kontroll U13

Tjenesten er tilpasset barn og unge og gir full kostnadskontroll. Kontroll U13 sperrer for all bruk som ikke er inkludert i månedsavgiften, og det vil således ikke påløpe ekstra kostnader. All roaming er sperret, også i EU. Det er ikke mulig å kjøpe tilleggstjenester eller datapakker.

Tjenesten er gratis og bestilles på Min Side