Med Komplett Mobil appen ser du hvor mye data som gjenstår og kan følge påløpte kostnader for inneværende måned.
Du kan endre abonnement og bestille tilleggstjenester – og du kan se alle fakturaer, betalte og ubetalte. 

Last ned ved å klikke på en av lenkene. 

Dette kan du gjøre i appen

  • Sjekke hvor mye data som gjenstår 

  • Følge påløpte kostnader inneværende måned

  • Se fakturaer - betalte og ubetalte 

  • Bestille og legge til tilleggstjenester 

  • Endre ditt abonnement

  • Hente PIN og PUK kode 

Spørsmål og svar