Slik fungerer det!

Registrer butikken din

Ved å registrere butikken din hos oss kan du administrere din 
produktkatalog, behandle ordre og henvendelser fra kunder.

Du kan velge om du vil håndtere butikken manuelt eller fullintegrere med eget system.

Selg dine produkter på Komplett

Når dine produkter og priser er lastet opp vil de bli synlig for kunden.

På produktsiden vil det tydelig fremkomme at du er selger av det valgte produktet. 

Presenter din butikk 

Du vil få din egen side som presenterer din butikk og dine kjøpsvilkår.

På denne siden vil kunden se alle dine produkter.

Oppgjør

Vi håndterer alle transaksjoner!

Når kunden har mottatt dine produkter foretar vi utbetaling til deg.