Airthings

Vi tilbringer 90% av tiden vår innendørs. Luften inne kan ofte være opp til 5 ganger mer forurenset enn luften ute. Finn ut hva som er i luften du puster med Airthings radon- og innendørs luftkvalitetsmålere, små tiltak kan gjøre stor forskjell for din helse. 

Bruk Airthings app for å få full oversikt over luftkvaliteten hjemme hos deg. Fargekoder gjør det enkelt for deg å se hvor problemet ligger slik at du kan gjøre tiltak for et sunnere hjem. 

 

Pust bedre, lev bedre med Airthings.