Cat

Alle produkter:

Trenger du service på ditt produkt kan du registrere saken direkte hos vår servicepartner: Conmodo

Er produktet defekt ved ankomst eller går i stykker innen 7 dager etter mottak, skal du følge samme måte som beskrevet over for service.

NB! Gi beskjed i feilbeskrivelsen at dette dreier seg om en defekt ved ankomst sak.