Trygghetsavtale

For å ha en ekstra trygghet dersom uhellet skulle være ute kan du kjøpe vår trygghetsavtale. Den gir deg:

  • Erstatning ved de fleste typer produktskader etter uhell. Eks fall-, støt-, og væskeskader
  • Ingen egenandel (unntatt mobil, se «Betingelser for trygghetsavtale»)
  • Ingen verdireduksjon grunnet alder på produkt, du får tilsvarende produkt i erstatning dersom det ikke kan repareres

 

Tabellen til høyre viser sammenhengen mellom de ulike forsikringene, og hvilke områder Trygghetsavtalen kan gi deg en god tilleggsdekning på.

Se fullstendige vilkår og betingelser fra Tryg forsikring gjeldende fra 01.12.2020: «Betingelser for trygghetsavtale»

For kjøpt forsikring hos Insr Insurance Group ASA inntil 01.12.2020, se vilkår presentert på ordrehistorikk på "Min side".