Med dette fuglehuset blir det liv i hagen eller på balkongen. Også nybegynnere greier uten problemer å bygge fuglehuset på en halv dag. 

Byggeanvisningen gjelder for bjørkefinér med tykkelse på 12 mm. Få skåret til platene i et byggmarked eller hos en møbelsnekker. Hvis du bruker andre materialer eller tykkelser, må materiallisten tilpasses deretter.

Fuglehuset kan stå på et underlag på bakken, eller henges opp. Til den hengende varianten trenger du snorer. Disse brukes samtidig til å feste taket. I den stående varianten monterer du ganske enkelt et kosteskaft som stativ på grunnplaten til fuglehuset.

Kopier først frontkonstruksjonen på konstruksjonstegningen til frontplaten. Tegn skråtaket ved hjelp av linjal, og tegn matehullet med passer. Marker også de to hullene under spissen for opphenget og hullet for landingspinnen med en blyant.

Nå sager du ut takgavlen. Sag langs linjene med stikksagen. Fest frontplaten med tvinger på kanten av arbeidsbordet, slik at du ikke sager i bordet. Etter at du har saget den første delen av skråtaket, må du spenne fast arbeidsemnet på nytt.

Den tilskårede fronten kan du bruke som mal for bakveggen. Tegn av takdelene og hullene for opphenget, og skjær til bakveggen. For at kantene skal bli pene, pusser du dem med multisliperen etterpå.

Bor hullene i fronten og bakveggen på fuglehuset. Legg frontplaten på kanttre, slik at du ikke borer i arbeidsplaten, og fest alt med tvinger. De tre små hullene for opphenget og landingspinnen borer du med 10 mm trebor.

For å sage ut det store matehullet på en rask og enkel måte bruker du en hullsag som forsats for bormaskinen. Hvis du ikke har noen hullsag tilgjengelig, borer du flere små hull med 10 mm bor, én gang rundt midten og fire ganger langs kanten av matehullet («klokken 12, 3, 6 og 9»). Sag med stikksagen fra midten og ut til et borehull langs kanten, og deretter langs sirkelen fra borehull til borehull. Det kan hende du må spenne fast arbeidsemnet flere ganger.

I bakveggen borer du bare de to små hullene for opphenget.

Front og bakvegg skrus fast til sidedelene med fire skruer på hver. Still veggene mot hverandre slik de senere skal skrus sammen, og tegn av de indre kantene til sidedelene på fronten og bakveggen med blyant. Ta delene fra hverandre igjen, og merk av plasseringen av skruene nøyaktig midt mellom den tegnede linjen og kanten. Avstanden til skruehullene bør være ca. 4 cm oppe og nede.

Forhåndsbor skruehullene i fronten og bakveggen med et 4 mm bor. Sett sammen fronten eller bakveggen og sidedelen slik de skal skrus sammen, og bor gjennom hullene og inn i sidedelen med et 3 mm bor. Forhåndsbor resten av hullene i sidedelene på samme måte.

Deretter monterer du forsiden, baksiden og sidedelene med skruer (3,5 x 35 mm) med den batteridrevne skrumaskinen. Pass på at skruehodene forsenkes helt.

Merk først av hullene for feste av fugleballer på bunnplaten, og bor disse med 8 eller 10 mm bor.

Bunnplaten skrus fast til fuglehuset fra undersiden med 8 skruer, to per husvegg. Du legger altså bunnplaten med undersiden opp på arbeidsplaten. Sett de fire veggene til fuglehuset oppå. Tegn av omrisset til huset inn- og utvendig med blyant. Ta av huset igjen, og marker skruehullene midt på den avmerkede konturen til veggene, med avstand på 4 cm til hjørnene.

Forhåndsbor hullene gjennom bunnplaten og i undersiden av veggene som beskrevet. Fest bunnplaten fra undersiden med skruer (3,5 x 35 mm). Pass på at skruehodene forsenkes pent.

Nå setter du opp et gjerde rundt fuglehuset. Dette består av en kort list foran og to lengre lister på sidene. Skru fast listene på sidene og listen foran, på bunnplaten med fire hhv. tre skruer, som vist på konstruksjonstegningen. Husk å forhåndsbore!

Skråtaket skrus ikke fast til veggene, det forbindes bare med huset gjennom opphenget med snorer. Som føring for snorene borer du to hull med diameter på 10 mm gjennom begge takdelene før du setter sammen taket, som vist på konstruksjonstegningen.

Nå skrus de to takdelene sammen til et skråtak. Merk av hullene for skruene som beskrevet tidligere, og forhåndsbor. Pass på at skruehodene forsenkes helt.

Hvis du ikke har tenkt å henge opp fuglehuset, trenger du noe å sette det på. Du kan bruke et vanlig kosteskaft. For å feste fuglehuset på kosteskaftet tar du av taket igjen og borer et hull i midten av bunnen med 5 mm bor. Bor med 4 mm bor på kosteskaftet. Deretter tar du litt lim på kosteskaftet og fester det til bunnplaten ved å sette skruen (4,5 x 50 mm) på kosteskaftet ovenfra gjennom bunnen.

Til opphenget trenger du to snorer per gavlside. Mål hvor lange snorer du trenger, og legg til 10 cm. Ta to snorer, og bind fast en plugg i hver av endene som feste. Træ snorene gjennom det nederste hullet i gavlen innenfra og utover og inn igjen gjennom det øverste hullet. Nå trær du snorene gjennom hullene i taket ved å føre én snor gjennom hullet på venstre side og den andre snoren gjennom hullet på høyre side av taket. Gjør det samme på den andre gavlsiden. Nå kan du knytte sammen snorendene som du ønsker, og henge opp fuglehuset.

Før du lakkerer, bør du ta av taket, slik at du kan lakkere det atskilt fra resten av huset.

Hvis du bruker et finsprøytesystem, fyller du lakken i malingsbeholderen og fortynner den eventuelt med litt vann. Juster sprøytestrålen i dysen mot en prøveplate, og juster malingsmengden med reguleringshjulet. Sprøytestrålen kan stilles inn horisontalt eller vertikalt for flater og i kjegleform for kanter.

 

Fuglehuset er ferdig. Og for at noen skal ta det i bruk raskt, strør du litt fuglemat i det.

Juridisk informasjon

Komplett tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Komplett viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Siden er laget i samarbeid med Bosch.