Dette prosjektet kan også nybegynnere greie på en dag. Hvis du vil være sikker med tanke på værbestandigheten, bør du velge teak eller robiniatre.

Bordet består av små deler av limtre. Hvis byggemarkedet ikke kan skjære det til for deg, må du selv gripe til (stikk-)sagen. Vi anbefaler da at du fester passende lister som parallellanlegg på arbeidsemnet med tvinger.

To U-formede bordbenenheter holdes sammen av en utvendig ramme. Forsterkningsplater som er skrudd fast innenfra, sørger for at bordet er stabilt.

Vær oppmerksom på at grantre er mindre værbestandig enn andre tresorter, også i lakkert eller lasert tilstand. Ønsker du å være på den sikre siden, bør du heller benytte teak eller robiniatre.

Følgende byggebeskrivelse gjelder limtreplater av gran med en tykkelse på 18 mm. Ønsker du å bruke andre materialer eller tykkelser, må du tilpasse stykklisten tilsvarende.

La byggvarehuset eller en møbelsnekker skjære til de nødvendige platene.


Forhåndsbor benene og tverrplanken og forsenk hullene. Skru sammen delene til en U-formet enhet som vist på tegningen.

Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm. Gå frem på samme måte med det andre benparet.

Nå skal de lange rammelistene skrus sammen med benparene. Forhåndsbor benparene iht. målene på tegningen. Forsenk hullene på den siden som peker inn mot midten av bordet.

Legg den lange rammelisten med utsiden ned på arbeidsbukker. Bruk tommestokk og posisjoner benparet på rammelisten slik at det er en avstand på 18 mm til overkanten og til venstre og høyre kortside (materialtykkelsen på rammelistene og listene som danner bordflaten). Fest lister og benparet med tvinger i denne posisjonen. Skru delene sammen med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm. Gå frem på samme måte med det andre benparet.

Legg en av de korte rammelistene på arbeidsbordet. Posisjoner begge benparene med de påmonterte lange rammelistene oppå den korte rammelisten i den posisjonen delene skal skrus sammen. Fest benparene til den korte rammelisten med tvinger, og fest listen med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm gjennom de forhåndsborede benene. Gå frem på samme måte med den andre korte rammelisten, og bordrammen er ferdig!

Også i forbindelse med dette arbeidstrinnet kan det lønne seg å se på tipsene våre ang. sammenskruing av to trebiter i arbeidstrinn 1.

Forhåndsbor åtte hull for sammenskruing med bordplatene på begge sider av understellet. Plasser disse hullene slik at skruene griper midt i tverrplankene. Forsenk hullene ovenfra.

Legg listene med oversiden ned på arbeidsflaten. De skal ligge i samme posisjon som de skal monteres. Bruk avstandsklosser for å få nøyaktig avstand mellom bordene. Både de to ytre listene og de tre resterende listene skal ha en avstand på 5 mm til rammelistene. Mellom de enkelte listene skal det være en avstand på 10 mm. Når alle delene ligger som de skal, kan du skru listene fast til tverrplankene fra undersiden. Bruk batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 60 mm.

Også i forbindelse med dette arbeidstrinnet kan det lønne seg å se tipsene våre om sammenskruing av to trebiter i arbeidstrinn 1.

For å gjøre bordet mer stabilt, avstives de to benparene til slutt med forsterkningsplater.

Forhåndsbor forsterkningsplatene slik at skruene senere bores inn i både benene og tverrplankene. Forsenk hullene på den siden av forsterkningsplaten som peker inn mot midten av bordet.

Legg nå bordet på arbeidsbordet slik at et av benparene ligger ned. Monter forsterkningsplaten til benparet med batteridrevet skrumaskin og skruer 4 x 40 mm. Snu bordet slik at det ligger på den andre siden og skru fast den andre forsterkningsplaten på samme måte. Dermed er sidebordet ferdig.

Også i forbindelse med dette arbeidstrinnet kan det lønne seg å se tipsene våre om sammenskruing av to trebiter i arbeidstrinn 1.


For å få så fine overflater som mulig bør du behandle dem før du setter sammen møbelet.

Slip først alle kanter med slipepapir 120 eller 180 i 45 graders vinkel slik at det oppstår en liten fas. Slip de synlige flatene med slipemaskinen i åreretningen. Bruk først grovt (120, 180), og deretter finere (inntil 240) slipepapir.

Deretter fuktes/gnis flatene med en svamp. Når treet tørker, reiser det seg enkelte løse trefibre. Disse fjerner du varsomt med slipepapir 180. Deretter er treet klart for overflatebehandling. Tips: Pass på at slipepapiret ikke er for sløvt. Trefibrene skal skjæres av og ikke bare trykkes ned.

Les først tipsene fra produsenten angående bearbeidelse og sikkerhet nøye. Arbeid i et godt ventilert rom der du ikke røyker, spiser eller drikker.

Påfør rikelig med lasur med et finsprøytesystem. Tørk av overflødig lasur med en klut. Se tørketidene som er angitt fra produsenten.


Juridisk informasjon

Komplett tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Komplett viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

Siden er laget i samarbeid med Bosch.