Om kort tid blir den tradisjonelle FM-radioen historie. Mange har allerede sikret seg en DAB-radio, og er klare når de fleste norske radiokanaler kun vil sende med DAB-signaler.

DAB-radioen tar over for FM, slik fungerer det.

Myndighetene har vedtatt at de analoge FM-nettene for riksdekkende radio skal stenge i løpet av 2017. Her leser du mer om hva overgangen til digitalradio innebærer.

Vi blir det første landet i verden som får digital, riksdekkende radio, men flere europeiske land kommer etter. Motstandere av den nye radiostandarden har, i følge Digitalradio Norge, hevdet at Norge er alene om å velge DAB som standard, men land som Italia, Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritania kommer etter. I Sveits er det offisielt at de slukker sitt FM-nett mellom 2020 og 2024. Motstandere av DAB mener også at lydkvaliteten blir dårligere, og at det er uheldig at en rekke radioer blir ubrukelige, og da spesielt for bilstereo. Men nå som myndighetene har valgt den nye standarden, har det også kommet en rekke adapter-produktet på markedet som kan være kjekke å ha i bilen.

Les også: Slik får du raskere internett hjemme

Men hva vil overgangen bety for deg?
Digitalradio Norge eies av NRK og P4, og selskapet har jobbet med overgangen fra FM og DAB. Sammen med IKT-Norge, en av kritikerene til den nye standarden, kan Digitalradio Norge gi oss svaret på det mange lurer på, hvordan må hvermannsen forholde seg til dette?

Nordland, først ut med FM-stopp

I løpet av 2017 vil FM-nettet slukkes fylkesvis. I en overgangsperiode vil både FM og DAB fungere parallelt, men NRK, Radio Norge, P4 og enkelte nærradioer kutter sine FM-sendingene i Nordland allerede i januar 2017. Trøndelag og Møre og Romsdal følger hakk i hel – og aller siste fylker ut er Troms og Finnmark i desember 2017.

 

SLUKKING FYLKE FOR FYLKE: FM-nettet vil slukkes region for region i løpet av 2017. ILLUSTRASJON: MEDIETILSYNET (TILLATELSE INNHENTET)

Sjekk også: Intono Travel Radio DAB+

Ingen grunn til å skrote den gamle FM-radioen

Mange har gått til innkjøp av en ny DAB-radio, som blant annet var en godt representert gave under juletreet.  Fremdeles er det mange som har FM-radioer, og Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge, opplyser om at det er et valgfritt å oppgradere radioen til DAB. Det er nemlig ikke nødvendig å bytte ut alle radioer.

–  Den gamle FM-radioen kan fint brukes videre med et adapter. Adapteret gjør det mulig for radioen å ta imot DAB-signaler, noe som betyr at du kan beholde den gamle radioen. Dette er særlig viktig i bil, for større lydanlegg og gamle radioklenodier, sier Hagerup - og utdyper:

– Husk å returnere din gamle radio ved kjøp av ny. Mer enn 93 prosent av materialene i en radio kan gjenbrukes.

Flere valgmuligheter for bilradioen

Digitalradio Norge opplyser om at det finnes biladaptere i alle varianter. Fra enkle modeller du kan installere selv, til adaptere som ikke synes i bilen, forteller kommunikasjonssjefen.

– Det finnes mange løsninger for å få DAB i bilen. Bileierne må selv finne den løsningen som passer best til sitt bruk og sin bil. For mange er et bytte av bilradio det beste, mens andre vil foretrekke å sette inn et adapter. Vi gjør oppmerksom på at det ulike adapterløsninger, også løsninger som ikke er synlige i bilen. Det finnes løsninger på markedet for absolutt alle typer biler, fortsetter Hagerup.

Flere løsninger er enkle å montere på egen hånd, men man kan selvsagt også velge å sette jobben bort til et verksted. Ved montering av ny radio eller adapter selv er det viktig å huske å bytte ut antennen også, da FM-antenner ikke plukker opp DAB-signaler.

Les mer om DAB til bil her1,3 millioner biler må oppgraderes

DAB-nettet bygges fortsatt ut

Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, understreker at det er viktig å notere seg at DAB-nettet ikke er ferdig utbygget, og at det derfor er mye forvirring rundt DAB-nettets kvalitet.

– Forbrukeren vil merke problemer med dekning i oppstarten. DAB-nettet er ikke ferdig utbygget flere steder i landet, og realiteten er at befolkningen vil oppleve å miste dekningen. Digitalradio Norge fortsetter å hevde at det er god nok dekning samtidig som folk med helt nye biler merker utfall, sier Waterhouse.

Direktøren forklarer at det er viktig å være oppmerksom på at det dreier seg om et stort teknologiskifte, hvor overgangen krever at mange ledd må være synkronisert.

– Det er store utfordringer knyttet til slike overganger. De som er ansvarlige for utbygningen og planleggingen av DAB må i ta meldingene om utfall på alvor, selv der de selv mener det i teorien er dekning. De må være mer opptatt av at radioen skal fungere godt enn av slukkedatoen. Radio er en samfunnsnyttig tjeneste som må fungere, og det er ikke godt nok å si at det er brukerfeil, sier internett- og nye medier-direktøren.

Les også: Slik blir du en mester på Google-søk

Digitalradio Norge: Vesentlig med god dekning

Digitalradio Norge er imidlertid ikke bekymret. Dekningen skal være god nok innen slukkedatoen, og de sier det er vesentlig for alle radiokanalene at dekningen fra de nye DAB-nettene er bra. Det er gjort et grundig forarbeid med kartlegging og dekningsjusteringer, der blant annet oppfølging av lytterene har vært viktig.

– De siste fire årene har det vært foretatt en rekke hjemmebesøk. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bekreftet i fjor at DAB har samme befolkningsdekning som de største FM-nettene. Samtidig ser vi at DAB-teknologien er ny for mange, med en rekke nye funksjoner. Et eksempel er kanalsøk. Hvis man flytter radioen hjemmefra til hytta, må man gjøre et nytt kanalsøk for å fange opp frekvensene i det nye området, sier Hagerup.

DAB og FM er ulike teknologier som gir ulikheter i dekningsforholdene i enkelte områder. Lurer du på hvordan dekningen er i området ditt? Se dekningskart på Digitalradio Norge.

Vegdirektoratets egen fagmann for kringkasting i tunnel, Dag Vidar Torget, kan melde om at du som bilist skal kunne høre på radio i de samme tunnelene som tidligere. Selv om det er kort tid, mener han at de fleste regionene vil klare fristene, skriver Vegnett.

Aldri mer radioskurr

Lydformatet DAB+ er bygget opp på samme måte som det mer kjente musikkformatet MP3. Også musikken du hører gjennom strømmetjenester som Spotify og Wimp er bygget opp etter samme prinsippene som DAB+. Mange hevder at en FM-radio med bedre signaler gir bedre lyd enn det vi vil oppleve med DAB. Mens andre antar at mannen i gata ikke vil høre en forskjell når FM- går over til DAB-lyd.

Én forskjell blir garantert godt mottatt

– Den tydelig forskjell mellom FM og DAB er at DAB-radio ikke vil skurre. Svært mange lyttere oppgir også dette som DAB-radioens viktigste fordeler, i TNS Gallups Digitalradioundersøkelse, forklarer Hagerup i Digitalradio Norge.

Kostbart å beholde begge nettene

Det er besluttet å ikke beholde FM i tillegg til det nye DAB-nettet. Årsaken er ifølge Digitalradio Norge todelt. Det medfører betydelige kostnader å vedlikeholde og oppgradere FM-nettet, i tillegg har FM-nettet flere begrensinger.

– FM-nettet har begrenset med plass til ytterligere kanaler, og deler av dagens FM-nett er uttatert. Dersom det ble besluttet å fortsette med FM, ville det medført betydelige investeringer til vedlikehold og oppgradering for å tilpasse FM til fremtidens behov. Det er ikke opplagt å investere i teknologi som ikke har de utviklingsmulighetene lytterne trenger, sier Hagerup.

Er du student? Disse enkle grepene kan gjøre deg mer produktiv

IKT-Norge har tidligere uttalt at det er uheldig å slukke FM-nettet.

Mener dere at en annen løsning for det norske radionettet ville vært mer bedre?
– Beslutningen er tatt, og DAB-nettet blir bygget ut. Fokuset nå må være å sørge for at dette foregår på en smidig måte for lytteren, og at DAB-nettet fungerer på slukkedatoene. Det er ikke hensiktmessig i seg selv å utsette slukkingen. Men vi mener at en uavhengi part bør gjøre en analyse av utbygning og dekning, og avgjøre om det er satt realistiske datoer for slukking av FM, sier Waterhouse i IKT-Norge.

 

Produsert av VG Partnerstudio