Når du vil arbeide smartere og mer effektivt.

ROLLERMOUSE - En mer effektiv måte å jobbe på.

Akkurat som kroppene våre er forskjellige, har vi ulike ar-beidsoppgaver,arbeidsstillinger og behov. RollerMouse er mer enn bare en mus. Den er utviklet i samarbeid med ergonomieksperter som har forsket på å finne den beste måten å arbeide på.Spar på kreftene, og øk presisjonen RollerMouse er plassert rett foran tastaturet. Du holder hendene foran kroppen og bruker små og lette bevegel-ser, noe som betyr mindre anstrengelse for nakke, skuldre, albuer og håndledd. I tillegg kan du enkelt skape variasjon ved å bruke begge hender. Dette bidrar til at du konsen-trerer deg bedre og jobber mer presist.