Få en sort Aeroccino 3 melkeskummer (verdi NOK 620) ved kjøp og registrering av en Nespresso Vertuo- kaffemaskin i perioden 31.05– 15.08.2021. Fristen for å registere maskinen er 29.08.2021. Tilbudet gjelder kun for Nespresso-maskiner kjøpt i Norge. Se fullstendige kampanjevilkår og registrer din maskin på www.nespresso.com/no/tilbud.