Produktet får nytt liv

Det er for mye bruk og kast i samfunnet vårt, og for klodens skyld må vi mennesker redusere utarmingen av jordas ikke-fornybare ressurser.

Som Nordens største netthandelaktør har Komplett Group et stort ansvar for å bidra til å nå FNs bærekraftmål, som blant annet handler om ansvarlig produksjon og forbruk. Og et tilsvarende stort potensiale for tiltak som monner.

Ved å gjøre det både enkelt og besparende å sende tilbake produkter som ikke lenger brukes, er Komplett FLEX et slikt tiltak.

Når vi tar ansvar for å reparere, tilbakestille og re-selge alt fra mobiler og laptoper til gaming-PCer, smartklokker, nettbrett m.m., kan Komplett sikre at tusenvis av produkter hvert år får lengre levetid. Dermed sørger vi for at produktet gir ny glede for nye brukere.

For hvert produkt som lever lenger, reduseres etterspørselen etter nye produkter, og vi sparer klimagassutslipp og sjeldne mineraler.

Til slutt tar vi ansvar for det som er igjen og må kastes. Ved å deponere restavfallet fra elektroniske produkter på en forsvarlig måte, sikrer vi at de ikke bidrar til skadelige utslipp til luft, vann eller jord.

Alt dette er et bidrag i retning av en mer sirkulær økonomi - et system som fremmer gjenbruk snarere enn forbruk, og der ressurser inngår i et kretsløp snarere enn i et lineært løp der de utvinner, brukes og så ender sitt liv på en søppelhaug.