Paraplystativer og -holdere - Oppbevaring og organisering