Håndholdte blandere til maling/reparasjonsmasse - Verktøy