Prismatch*Prismatch*
Det er litt regler å sette seg inn i før du kan fly med drone

Skal du fly drone? Her er reglene!

Publisert 17. apr. 2018 12:32, Oppdatert 31. jul. 2023 15:17

Kan man fly med drone hvor som helst? Og så høyt man vil? Les Luftfartstilsynets fem hovedregler for hobbydroner.

Droneflyging er blitt en økende trend, og selv om de fleste flyr på hobbybasis er det også flere som har begitt seg ut på konkurranseflyging med droner. Men uansett om det kun er til hobby eller for konkurranse er det viktig å følge reglene for droneflyging da det er strenge krav til flyging i norsk luftrom. Det er ikke alltid like lett å sette seg inn i store regelverk, derfor har Luftfartstilsynet laget en egen nettside, Dronelek.no. Der finner du all den informasjon du trenger og får reglene for droneflyging forklart på en enkel og tydelig måte.

– Det er opp til hobbydroneføreren selv å sette seg inn i regelverket. Droneføreren har selv ansvaret for skader på personer og eiendeler.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Frank Gøran Nordheim og fortsetter:

– Vi er bekymret for sikkerheten. Vi ser allerede brudd på reglene. Over halvparten av klagene vi fikk inn i fjor gikk på flygninger over og i nærheten av mennesker. Slik ulovlig flyging kan være farlig. Vi har heldigvis ikke hatt noen alvorlige ulykker ennå, men i verste fall kan noen bli alvorlig skadet eller dø av detsier Frank Gøran Nordheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet.

kommunikasjonsdirektør_luftfartstilsynetKOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet informerer om hvilke regler du må følge når du skal fly med drone. Foto: Luftfartstilsynet

 

Fem hovedregler for droneflyging

Illustrasjoner er ofte enklere å forstå enn lange forklarende tekster og derfor har Luftfartstilsynet laget flere illustrasjoner for å tydeliggjøre reglene:

Droneregel 1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder!


Droneregel 2: Ikke fly nærmere enn fem kilometer fra lufthavner med mindre annet er avtalt.


Illustrasjon: Luftfartstilsynet

 

Droneregel 3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken!

Illustrasjon: Luftfartstilsynet

 

Droneregel 4: Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på minst 150 meter.

Illustrasjon: Luftfartstilsynet

 

Droneregel 5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Illustrasjon: Luftfartstilsynet

De fem hovedreglene for droneflyging følger som regel med i esken når du går til innkjøp av en ny drone. Men det er fort gjort å bli litt ivrig og ville ut å fly dronen med en gang og derfor bør du sette deg inn i dronereglene før du mottar dronen din, slik at du er forberedt når den kommer.

Det er blitt populært å filme og ta bilder med dronen, og da er det viktig å få godkjenning av dem som blir filmet eller er med på bildene. Datatilsynet og Luftfartstilsynet har samarbeidet om en guide for bruk av droner, samt at de gir litt generelle råd og anbefalinger. Du finner guiden her.